DOM 203 – Kỹ thuật phân tích tổng hợp Fpoly

dom203

BÀI 1.1 (cứ làm 1.2 điểm sẽ được tính sang 1.2, hệ thống đang lỗi)

Search engine optimizatiom- ngắn nhất – tất cả – copyrighting – crawling – indexing – processing – calculating relevancy – tháng – relevancy – dài nhất – đúng- seo onpage – seo offpage

1.2

Đúng – đúng – white hat seo – đúng – black hat seo – 2

2.1

Tên miền – tất cả – sd từ khóa – mua các tên miền – dùng hai đến ba từ – đặt tên file – dài nhất – đúng – chung chung – tất cả

2.2

Dài nhất – thông minh hơn – 10% – 200 – không có frame – đúng  – tất cả – đúng – 5% – mục lục k cần thiết

3.1

Đúng cú pháp chính tả – dài nhất – dài nhất – .org – .org – tất cả – dạng chữ thường – dẫn kép – k thể lồng vào nhau – w3c

3.2

Đúng – đúng – tất cả – chuyên gia seo – có – dài nhất – black hat – web họ đẹp – bằng hoặc giấy – tất cả

4.1

Mobile search optimization – tất cả – dài nhất – đúng – thiết kế tốt trên lap và mobile – ngón tay – homepage – tất cả – homepage – 3- tất cả – ngắn thứ 2 – đúng – tất cả

4.2

Pingdom tool – tất cả – tất cả- ngắn thứ 3- 35769

5.1

Gg trends – dài nhất – so sánh – dài nhất – dài nhất – theo dõi mức độ hiệu quả – lắng nghe xh – ngắn nhất – dài nhất – dài nhất – ngắn thứ 2- ngắn nhất – đúng

5.2

Gg alerts – tất cả – alerts – .com – gửi qua địa chỉ mail – ngắn nhất – đúng

6.1

Đối thủ cạnh tranh – seo và seo – tất cả – phân tích cấu trúc – ngắn nhất – ngắn thứ 3 –h1 đến h4 – giao diện web – nd web – số lượng bài viết – tất cả – tất cả – liên kết của đối thủ – tất cả – tất cả

6.2

3/2014 – tất cả – dài nhất – tất cả – sanbox

7.1

Quake – backlink – firefox – tất cả – dài nhất – đúng – dài nhất – dài nhất – keywords+forum

7.2

Dài nhất – nhập tên miền – dài nhất – .vn – helu.vn – .com – .com – .com dài nhất – 2- 4- nhập từ khóa

8.1

Phía dưới – ngắn nhất – google – tìm kiếm chung – trang chủ – đúng – java và flash – 2 đến 8 – dài nhất – 2 đến 4 từ – tất cả – dài nhất

8.2

Tất cả – tất cả – thu thập về – dài nhất – dài nhất – bán thông tin – bán dịch vụ – tạo qc

File tổng ôn: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RqGEUJvtPvhnMnWmEGdVtY4-UmjEBnodhSJ1DI_yPLI/edit#gid=0

Mời cốc cà phê:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *