DOM201 – Marketing trên di động

dom201

Bài 1.1

140 – mọi lúc mọi nơi – sd điện thoại di động – có – 90% – có – search engine marketing – social media optimazation – pay per click – chú trọng cách thiết kế và nd

Bài 1.2

Hiểu đc quy trình khách hàng – business to business – 4

Bài 2.1

Phân tích – 65% – văn hóa doanh nghiệp – tất cả đáp án – thiết bị nền tảng công nghệ

Bài 2.2

Ngắn nhất – lắng nghe và đòn bẩy- không – mkt chéo kênh – tất cả – tất cả – ai là khách hàng – thời gian sd – dài nhất – mức độ cải thiện – xđ kpi về tương tác kh là xđ lượng kh tương tác email

Bài 3.1

Mobile search optimization – home page – 3

Bài 3.2

Dài nhất – mang tính xâm nhập – nhiều kh ở nhiều nơi trên tg – tất cả – chuẩn bị nd email, nên xin phép khi gửi file lớn – cần xin phép khi thêm ai đó vào danh sách – dài nhất – tất cả – tất cả

Bài 4.1

Hành trình người dùng – hành trình đứt đoạn – cần giảm tính phân cấp

Bài 4.2

Tính cá nhân – truyền thông điệp chậm nhất – tin nhắn rác – tất cả – 7 – tất cả – thông điệp – tất cả

Bài 5.1

Tạo ra khung ban đầu – dài nhất – cải tiến mọi thứ – thiết lập 1 tk – tất cả

Bài 5.2

search engine marketing – seo và ppc – sem – dài nhất – tất cả – đúng – 6  – phân tích cạnh tranh từ khóa

Bài 6.1

Virtual reality – giữ bạn tại thực tế, thành phần ảo vào khung cảnh thực – 1 – quá xấu – 1994

Bài 6.2

Google trends – hiểu đc xu hướng xh – so sánh các xu hướng – xem xét 1 nền tảng xh – mọi tổ chức – tweriod.com – kelar.com

Bài 7.1

Nfc – thanh toán di động – 42% – các nước đang pt

Bài 7.2

Tất cả – cookies java scripts – map overlay – sd báo cáo từ khóa – webmater

Bài 8.1

Phải hiểu đc môi trường – phải rõ ràng những gì bạn muốn – điểm chuẩn, mục tiêu – điểm chuẩn, mục tiêu, chiến thuật, phân tích – đúng – tất cả – tất cả – tất cả – đánh giá mức độ – tìm kiếm di động – tìm kiếm di động

Bài 8.2

Công nghệ – sp kính thực tế ảo

One thought on “DOM201 – Marketing trên di động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *