DOM202 – Hoạch định chiến lược marketing số

dom202

Bài 1

Bị phân tán – chiến lược vận hành – k bị chốt chặn – cơ sở hạ tầng – what

Bài 2

Coi khách hàng là – k đáp ứng nhanh – thị trường ngách b2c – thời tiết – có thể khó kiểm soát – có thể đảm bảo rằng

Bài 3

Công nghệ, kỹ năng, nguồn lực – khả thi với tất cả công nghệ – khoảng trống kỹ năng – rủi ro với thương hiệu – ngân sách và nguồn lực – ưu tiên kinh doanh – nhận đc và tiếp tục

Bài 4

K có quy trình lập kế hoạch hiệu quả – thiếu cơ cấu – bất lợi của phương pháp lập kế hoạch theo thời gian thực – ghi lại các giai đoạn – mục đích, thiết lập cơ hội – 2 3 1 4 5 6 – tuyên bố tầm nhìn, diễn tả trạng thái tương lai

Bài 5

Mở rộng đc thị phần – 4R- không đc đặt ra – cần đc cơ cấu để đáp ững đc các tiêu chí 4r – cụ thể, có thể đo lường, có thể đạt đc, sự phù hợp, theo thời gian – kiểm tra các khuân khổ pháp lý – xd kế hoạch dựa trên các yếu tố đã biết – dài nhất

Bài 6

Khởi nghiệp với ngân sách nhỏ – nhà thiết kế trải nghiệm – dài nhất – 6 – tạo ra 1 nơi thú vị để tham gia – 1 người nào đó tương tác với quảng cáo của bạn, thoát ra

Bài 7

Dài nhất – dịch vụ khách hàng – tính tương quan – các mqh chủ yếu có xu hướng một một – lan thêm 200usd – ngắn nhất – kh tiềm năng – bị chỉ trích

Bài 8

Các sp và thông tin – gián đoạn trải nghiệm người dùng – với từng cá nhân – cần thu thập thông tin, nguồn dữ liệu chính xác, mọi người hiểu rõ bản thân họ – k cho chúng ta biết rõ dữ biệt chính xác từ quan điểm ntd – trải nghiệm cá nhân hóa – dài nhất

Bài 9

Dài nhất – tìm hiểu khách hàng, sự hiểu biết – dài nhất – phải đc kết hợp hoàn chỉnh – k cần cá nhân hóa – trả lời trong vài phút

Bài 10

Định hình chiến lược số – là vấn đề công nghệ – dài nhất – dài nhất – ngắn nhất – luôn phức tạp

Bài 11

Xác định xem giám đốc có sở thích và trải nghệm – áp lực từ người cùng địa vị – mức đọ kiểm soát, đọ linh hoạt cao – khó điều hướng – giao diện khiến trang web nhanh hay chậm – khó điều hướng – quá 1 slide – biết 1 vài thứ về tài liệu –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *