MAR207 – Truyền thông Marketing tích hợp

dom105

Bài 1

Dài nhất – dài nhất – don e shultz – imc nhắm đến lợi nhuận – dài nhất – chuyên gia thương hiệu kevin

Bài 2

Ít người – phi tập trung – kết hợp – nội bộ – chỉ tổ chức – bộ văn hóa – các doanh nghiêp

Bài 3

Không có – dài nhất – dài nhất – dài nhất – nguồn phát thông điệp – mục tiêu truyền thông – dài nhất – 5 giai đoạn

Bài 4

Tất cả – nd gây bão – tăng tỷ lệ – % doanh số – cân bằng cạnh tranh – đặc điểm nhà cung ứng

Bài 5

Dài nhất – độc đáo, linh hoạt, công phu, tổng hợp, giá trị nghệ thuật – khai thông – các vấn đề truyền thông, mục tiêu truyền thông, đối tượng nhận tin mục tiêu, ý tưởng thông điệp chính, chiến lược sáng tạo, thông tin bổ sung – định giá – thu hút cảm tính- hoạt hình – dài nhất – có phù hợp với môi trường

Bài 6

Xác định mục tiêu truyền thông – biển quảng cáo – tần suất liên quan số lần – tốn kém chi phí – phân tích thị trường, thiết lập các mục tiêu phương tiện truyền thông, phát triển thực hiện chiến lược, đánh giá theo dõi – phương tiện phát sóng

Bài 7

Không – hiệu quả về chi phí – chi phí cao – dài nhất – khả năng thể hiện

Bài 8

Tất cả – dài nhất – ngắn nhất – gắn kết, phù hợp, độc đáo – trust, expertise, attractiveness, respect, similarity- 4 – tất cả

Bài 9

Xúc tiến bán – dài nhất  – dài nhất – tăng lòng trung thành – người tiêu dùng – dài thứ 3 – nâng cao vai trò quảng cáo – dài nhất – xúc tiến bán – thăm dò – 7

Bài 10

Tất cả – 11 – quan hệ – vận động hành lang – dài nhất – pr, bán hàng cá nhân – tất cả – 2

Bài 11

Tất cả – xem xét – 10 – kiểm tra – ấn tượng – kiểm tra trí nhớ – khuyến mại, xúc tiến bán – sau khi đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *