PDP201 – Phát triển cá nhân 2

pdp201

Bài 1

Dài nhất – (5-7) -số lẻ – thiết lập chuẩn mực nguyên tắc- 5 – thành lập – cụ thể tạo cảm hứng – dài nhất – khi cùng là thành viên

Bài 2

Yếu tố khách quan – hướng nội ngoại, cảm giác trực giác – hướng nội – nói trc – trí tưởng tượng – cảm xúc – cảm xúc – lý trí – làm việc có kế hoạch – nguyên tắc- dài nhất

Bài 3

Đưa ra tầm nhìn – kiểm soát – dài nhất – truyền cảm hứng, ra quyết định – cố vấn – thúc đẩy – dài nhất

Bài 4

Giao tiếp -quy trình hiểu chia sẻ ý nghĩa – chủ đề – dài nhất – 5

15 câu vấn đáp tại: https://nguyencongnam.id.vn/van-dap-pdp2/

Bài 5

Khả năng thấu hiểu- tặng quà – dài nhất -7 giây – dài nhất – dài nhất – dài nhất

Bài 6

Lay chuyển – dẫn bước – dài nhất – đưa ra luận điểm – gây bất ngờ – cảm ơn

Bài 7

Dân dã – dài nhất – xem lại – 2 – 2- đề xuất giải pháp – 1

Bài 8

Dài nhất – nộp assi – tiêu đề lời chào nd cảm ơn chữ ký – hồ sơ cá nhân – dài nhất – dài nhất – hồ sơ, cv, tên – ghi cụ thể – theo thời gian – dài nhất – k quá 2 trang

Bài 9

Quần áo – tưởng tượng – hãy kể cho – hội đồng – thử thách – dài nhất – dài nhất – dài nhất

Mời cốc cà phê:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *