WEB203 – Xây dựng trang Web 2

web203

1.1

Đúng – đúng – 2015 – 27/5/2013 – có – trả tiền – có – cần – tùy vào loại website – có – có

1.2

C\:xampp\htdocs  – không – có – tất cả đáp án đều đúng – không – có – có – có – không

2.1

Tìm kiếm bộ mặt của website – đúng –  4 – 2 – sai – sai – 8 – 2

2.2

Theme options – color scheme – chọn sidebar nằm phía bên phải hoặc bên trái

3.1

Đường dẫn đến tập tin ảnh – đúng – có – chứa thể loại – có – có – tất cả 3 phương án

3.2

Đúng – add new – đúng – install Essential – install Recommended – đúng – deactive – đúng

4.1

Đăng tải tin tức – tạo chuyên mục – tất cả đều đúng – đúng – tất cả A B đều đúng – đúng – preview- đúng

4.2

Trash – edit – add new – đúng – đúng

5.1

Đúng – tất cả đáp án trên – upload plugin – left – tất cả đáp án trên – products add product – product category – đúng – publish – google adwords

5.2

Đúng – woocommerce add on – appearance menus

6.1

Đúng – A B đều đúng – seach engine optimization – đúng – có – right – your info – sai – homepage – post types – taxonomies

6.2

65, 68  – ký tự đặc biệt – permalinks – đúng

7.1

4 – giá trị check content chuẩn seo – nd tối ưu tương đối tệ – nd tốt – đúng – A B C đều đúng – đúng – left – đưa địa chỉ trong sitemap – đúng – có –settings XML sitemap

7.2

Tất cả đều đúng – A B đều đúng – khác – đúng

8.1

User add new – user profile – tất cả A B đều đúng – A B C đều đúng – đúng – đúng –  appearance widgets – 2 – appearance widget avaiable widget – đúng

8.2

Định dạng bài đọc cho người đọc – 10 – A B C đều đúng – đúng – wordfence security

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *