Marketing trên di động – DOM201

Các tài liệu chứa link quảng cáo để giúp team một phần chi phí duy trì website, mong bạn có thể thông cảm không dùng Cốc Cốc, tắt Ad block và làm theo hướng dẫn trong đó để tải tài liệu. Xin lỗi vì sự bất tiện mà bạn phải gặp phải. (Nếu có lỗi hoặc bạn chưa làm được, liên hệ với team nhé).

Ôn tập SEO + DA1 + DATN tại link:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RqGEUJvtPvhnMnWmEGdVtY4-UmjEBnodhSJ1DI_yPLI/edit#gid=0

Bài tham khảo 1

mobile-marketing-fpoly-bai-1

Bài tham khảo 2

mobile-marketing-fpoly-bai-2

Bài tham khảo 3

mobile-marketing-fpoly-bai-3

Bài tham khảo 4

mobile-marketing-fpoly-bai-4

Bài tham khảo 5

mobile-marketing-fpoly-bai-5

Bài tham khảo 6

mobile-marketing-fpoly-bai-6

Bài tham khảo 7

mobile-marketing-fpoly-bai-7

Bài tham khảo 8

mobile-marketing-fpoly-bai-8

Bài tham khảo 9

mobile-marketing-fpoly-bai-9

Bài tham khảo 10

mobile-marketing-fpoly-bai-10

Bài tham khảo 11

mobile-marketing-fpoly-bai-11

Bài tham khảo 12

mobile-marketing-fpoly-bai-12

Bài tham khảo 13

mobile-marketing-fpoly-bai-13

Bài tham khảo 14