Khởi Sự Doanh Nghiệp – SYB301 – SYB3011

Các tài liệu chứa link quảng cáo để giúp team một phần chi phí duy trì website. Xin lỗi vì sự bất tiện mà bạn phải gặp phải. HƯỚNG DẪN TẢI TÀI LIỆU

Bài Tham Khảo 1

khoi-su-doanh-nghiep-fpoly-bai-1

Bài Tham Khảo 2

SL (4) Khởi sự nhóm 1 của Nam Nguyen

SL Khởi sự (5) SYB3012 – Nhóm 3 của Nam Nguyen

Sl3 KSDN nguyencongnam.id.vn của Nam Nguyen