Kỹ thuật phân tích tổng hợp – DOM203

Các tài liệu chứa link quảng cáo để giúp team một phần chi phí duy trì website. Xin lỗi vì sự bất tiện mà bạn gặp phải. (Nếu có lỗi hoặc bạn chưa làm được, liên hệ với team nhé).

Xem ngay: CÁCH DOWLOAD Tài Liệu

Ôn tập SEO + DA1 + DATN tại link:

DATN fpoly
MUa Doamin hosting giá rẻ

Slides bài giảng môn Kỹ thuật phân tích tổng hợp

Bài Tham Khảo 1

ky-thuat-phan-tich-va-tong-hop-fpoly-bai-1

Bài Tham Khảo 2

ky-thuat-phan-tich-va-tong-hop-fpoly-bai-2

Bài Tham Khảo 3

ky-thuat-phan-tich-va-tong-hop-fpoly-bai-3

Bài Tham Khảo 4

Bài Tham Khảo 6

Bài Tham Khảo 7

b7-dom203-kỹ-thuật-phân-tích-tổng-hợp

Facebook Ads

Ahref

Thứ hạng từ khoá

Google Analytics

Screaming Frog

 

Google Tag Manager

Bài Tham Khảo Hà NỘI

Bài Tham Khảo HCM

Bài Tham Khảo ĐÀ NẴNG

MUa Doamin hosting giá rẻ