Content marketing DOM1031 – DOM103

Các tài liệu chứa link quảng cáo để giúp team một phần chi phí duy trì website, mong bạn có thể thông cảm không dùng Cốc Cốc, tắt Ad block và làm theo hướng dẫn trong đó để tải tài liệu. Xin lỗi vì sự bất tiện mà bạn phải gặp phải. (Nếu có lỗi hoặc bạn chưa làm được, liên hệ với team nhé).

Bài tham khảo 1

Marketing-noi-dung-fpoly-bai-1

Bài tham khảo 2

Marketing-noi-dung-fpoly-bai-2

Bài tham khảo 3

Marketing-noi-dung-fpoly-bai-3

Bài tham khảo 4

Marketing-noi-dung-fpoly-bai-4

Bài tham khảo 5

Marketing-noi-dung-fpoly-bai-5

Bài tham khảo 6

Marketing-noi-dung-fpoly-bai-6

Bài tham khảo 7

Marketing-noi-dung-fpoly-bai-7

Bài tham khảo 8

Marketing-noi-dung-fpoly-bai-8

Bài tham khảo 9

Marketing-noi-dung-fpoly-bai-9

Bài tham khảo 10

Marketing-noi-dung-fpoly-bai-10

Bài tham khảo 11

Slides bài học online content marketing