TỔNG QUAN TMĐT – DOM1081 – DOM108

Tài liệu bao gồm: ASM, Slides thuyết trình, Tài liệu ôn vấn đáp các giai đoạn và cuối môn.

Câu hỏi ôn thi:

Tổng-quan-TMĐT

Xem ngay:

khoá học thiết kế website wordpress

Bài tham khảo 1

bai1-tong-quan-tmdt

Bài tham khảo 2

tong-quan-TMĐT-bai-2

Bài tham khảo 3

tong-quan-TMĐT-bai-3

Bài tham khảo 4

tong-quan-TMĐT-bai-4

Bài tham khảo 5

tong-quan-TMĐT-bai-5

Bài tham khảo 6

tong-quan-TMĐT-bai-6

Bài tham khảo 7

tong-quan-TMĐT-bai-7

Bài tham khảo 8 (cơ sở HCM)