Dự án 2 – Dự án tốt nghiệp – PRO212 – PRO2121

Các tài liệu chứa link quảng cáo để giúp team một phần chi phí duy trì website, mong bạn có thể thông cảm không dùng Cốc Cốc, tắt Ad block và làm theo hướng dẫn trong đó để tải tài liệu. Xin lỗi vì sự bất tiện mà bạn phải gặp phải. (Nếu có lỗi hoặc bạn chưa làm được, liên hệ với team nhé).

Ôn tập SEO + DA1 + DATN tại link:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RqGEUJvtPvhnMnWmEGdVtY4-UmjEBnodhSJ1DI_yPLI/edit#gid=0

SEO-fpoly
khoá học thiết kế website wordpress

Slides bảo vệ

Slides bảo vệ

bài tham khảo 1

du-an-tot-nghiep-digital-fpoly-bai-1

bài tham khảo 2

du-an-tot-nghiep-digital-fpoly-bai-2

bài tham khảo 3

du-an-tot-nghiep-digital-fpoly-bai-3

bài tham khảo 4

du-an-tot-nghiep-digital-fpoly-bai-4

Semrush

Mailchimp

Fanpage Karma

Buzzsumo

bàu tham khảo 6

du-an-tot-nghiep-digital-fpoly-bai-6

bài tham khảo 5

du-an-tot-nghiep-digital-fpoly-bai-5

bài tham khảo 7

bài tham khảo 8

bai-8-du-an-tot-nghiep

bài tham khảo 9

b9-datn

bài tham khảo 10

b10-datn

bài tham khảo 12

datn-b12

bài tham khảo 13

datn-b13

bài tham khảo 14

datn-b14

bài tham khảo 15

datn-b15

bài tham khảo 16

datn-b16

bài tham khảo 17

datn-b17

Nhiều Slides hơn nữa:

Slides 8

Slides 11

Slides 12