EMAIL MARKETING – DOM1021 – DOM102

Các tài liệu chứa link quảng cáo để giúp team một phần chi phí duy trì website, mong bạn có thể thông cảm không dùng Cốc Cốc, tắt Ad block và làm theo hướng dẫn trong đó để tải tài liệu. Xin lỗi vì sự bất tiện mà bạn phải gặp phải. (Nếu có lỗi hoặc bạn chưa làm được, liên hệ với team nhé).

Hướng dẫn email marketing

Lọc mail

Sử dụng Mailchimp + Test spam

Bài tham khảo 1

email-marketing-fpoly-bai-1

LÀM BÌA ĐẸP

Bài tham khảo 2

email-marketing-fpoly-bai-2

SỬ DỤNG GETRESPONE

Bài tham khảo 3

email-marketing-fpoly-bai-3

Bài tham khảo 4

email-marketing-fpoly-bai-4

Bài tham khảo 5

email-marketing-fpoly-bai-5

Bài tham khảo 6

email-marketing-fpoly-bai-6

Bài tham khảo 7

email-marketing-fpoly-bai-7

Bài tham khảo 8

email-marketing-fpoly-bai-8

Bài tham khảo 9

email-marketing-fpoly-bai-9

Bài tham khảo 10

email-marketing-fpoly-bai-10

Bài tham khảo 11

email-marketing-fpoly-bai-11

Bài tham khảo 12

email-marketing-fpoly-bai-12

Bài tham khảo 13

email-marketing-fpoly-bai-13

Bài tham khảo 14

Inbox page Hỗ trợ ASM

Slides

Email marketing của Nam Nguyen