SEO VÀ MARKETING TRÊN CCTK – DOM107

Ôn tập SEO + DA1 + DATN tại link:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RqGEUJvtPvhnMnWmEGdVtY4-UmjEBnodhSJ1DI_yPLI/edit#gid=0

DATN fpolyMua hosting domain
khoá học thiết kế website wordpress

Bài tham khảo 1

Seo-&-marketing-tren-cong-cu-tim-kiem-fpoly-bai1

Bài tham khảo 2

Seo-&-marketing-tren-cong-cu-tim-kiem-fpoly-bai2

Bài tham khảo 3

Seo-&-marketing-tren-cong-cu-tim-kiem-fpoly-bai3

Bài tham khảo 4

Seo-&-marketing-tren-cong-cu-tim-kiem-fpoly-bai-4

Lab 1 SEO

Lab 2 SEO

Mua domain hosting

Hosting giá rẻ

Bài tham khảo 6

Seo-&-marketing-tren-cong-cu-tim-kiem-fpoly-bai6

LÀM BÌA ĐẸP

Bài tham khảo 7

Seo-&-marketing-tren-cong-cu-tim-kiem-fpoly-bai7

bài 1 – thiết kế web

Bài tham khảo 8

Seo-&-marketing-tren-cong-cu-tim-kiem-fpoly-bai8

bài 1 – thiết kế web

Bài tham khảo 9

Seo-&-marketing-tren-cong-cu-tim-kiem-fpoly-bai9

SEMRUSH

Bài tham khảo 10

Seo-&-marketing-tren-cong-cu-tim-kiem-fpoly-bai10

Bài tham khảo 11

Seo-&-marketing-tren-cong-cu-tim-kiem-fpoly-bai11

Bài tham khảo 12

Seo-&-marketing-tren-cong-cu-tim-kiem-fpoly-bai12

Bài tham khảo 13

Seo-&-marketing-tren-cong-cu-tim-kiem-fpoly-bai13

Bài tham khảo 14

Seo-&-marketing-tren-cong-cu-tim-kiem-fpoly-bai14

Bài tham khảo 15

Seo-&-marketing-tren-cong-cu-tim-kiem-fpoly-bai15

Bài tham khảo 16

Seo-&-marketing-tren-cong-cu-tim-kiem-fpoly-bai16

Bài tham khảo 17

Seo-&-marketing-tren-cong-cu-tim-kiem-fpoly-bai17

Bài tham khảo 18

Seo-&-marketing-tren-cong-cu-tim-kiem-fpoly-bai18

Bài tham khảo 20

Seo-&-marketing-tren-cong-cu-tim-kiem-fpoly-bai20

Bài tham khảo 21

Seo-&-marketing-tren-cong-cu-tim-kiem-fpoly-bai21

Bài tham khảo 22

Seo-&-marketing-tren-cong-cu-tim-kiem-fpoly-bai22

Bài tham khảo 23

Seo-&-marketing-tren-cong-cu-tim-kiem-fpoly-bai23

Bài tham khảo 24

Seo-&-marketing-tren-cong-cu-tim-kiem-fpoly-bai24

Slides cuối môn

SEO & MKT TRÊN CÔNG CỤ TÌM KIẾM của Nam Nguyen