Dự án 2 – Dự án tốt nghiệp – PRO212 – PRO2121

Các tài liệu chứa link quảng cáo để giúp team một phần chi phí duy trì website. Xin lỗi vì sự bất tiện mà bạn phải gặp phải. HƯỚNG DẪN TẢI TÀI LIỆU

Ôn tập SEO + DA1 + DATN tại link:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RqGEUJvtPvhnMnWmEGdVtY4-UmjEBnodhSJ1DI_yPLI/edit#gid=0

SEO-fpoly
khoá học thiết kế website wordpress

Slides bảo vệ

Slides bảo vệ

bài tham khảo 1

du-an-tot-nghiep-digital-fpoly-bai-1

bài tham khảo 2

du-an-tot-nghiep-digital-fpoly-bai-2

bài tham khảo 3

du-an-tot-nghiep-digital-fpoly-bai-3

bài tham khảo 4

du-an-tot-nghiep-digital-fpoly-bai-4

Semrush

Mailchimp

Fanpage Karma

Buzzsumo

bài tham khảo 5

du-an-tot-nghiep-digital-fpoly-bai-5

bàu tham khảo 6

du-an-tot-nghiep-digital-fpoly-bai-6

bài tham khảo 7

bài tham khảo 8

bài tham khảo 9

b9-datn

bài tham khảo 10

b10-datn

bài tham khảo 11

datn-b11

bài tham khảo 12

datn-b12

bài tham khảo 13

datn-b13

bài tham khảo 14

datn-b14

bài tham khảo 15

datn-b15

bài tham khảo 16

datn-b16

bài tham khảo 17

datn-b17

bài tham khảo 18

bài tham khảo 19

bài tham khảo 20

 

Nhiều Slides hơn nữa:

Slides 8

Slides 11

Slides 12